Jiro Takamatsu
“Smashing of Everything” Yumiko Chiba Associates viewing room shinjuku

[Installation view]

■Solo Exhibition
“Smashing of Everything”
Yumiko Chiba Associates viewing room shinjuku, (Tokyo)
June 6 – July 4, 2012

artist: Jiro Takamatsu